Allianz, Axa i Generali ofereixen les millors assegurances per a la jubilació

Allianz, Axa i Generali ofereixen les millors assegurances per a la jubilació
28 Set 2016

Segons la publicació del diari “Cinco Días”:

Allianz, Axa i Generali ofereixen les millors assegurances per a la jubilació.

La industria asseguradora ha posat l’atenció en els productes orientats a l’estalvi per a la jubilació com una alternativa de creixement davant la caiguda d’altres assegurances clàssiques, com les del cotxe o de la llar.

Dins de l’àmbit assegurador, el producte que millor s’adapta a la previsió social complementària és el pla de previsió assegurat (PPA). L’estalvi mitjançant aquest tipus de producte ha crescut un 8,96% en els primers sis mesos de 2014, i ja arriba a un volum de més de 12.000 milions d’euros.

Els PPA són l’equivalent als plans de pensions, però en format d’assegurança. Tenen idèntiques característiques pel que fa als avantatges i tractament fiscal amb la diferència què el risc d’una possible depreciació del capital assegurat l’assumeix l’asseguradora, que garantitza una rendibilitat per l’estalvi.

La consultora Global Actuarial ha realitzat una exhaustiva comparativa dels millors PPA del mercat, utilitzant la tècnica mistery shopping (peticions anònimes de pressupostos a les sucursals d’asseguradores o a través dels seus agents). La conclusió de l’informe és què Allianz, Axa i Generali ofereixen els majors rendiments en els PPA que es comercialitzen.

Els plans de previsió més rendibles

Global Actuarial ha dissenyat tres perfils d’assegurat (30 anys, 45 anys i 60 anys) i ha demanat a una vintena d’asseguradores i entitats financeres quin capital podrien garantir (o, com a mínim, estimar) per un estalvi mensual de 100 euros.

Per el perfil de l’estalviador més jove, el PPA Allianz Dinámico Emprendedor estima un estalvi acumulat (al llarg de 35 anys), de 101.639 euros. Donat què les aportacions realitzades serien de 42.000 euros, la rendibilitat mitjana anual és del 4,61%.

Analitzant exclusivament el capital que garantitza l’asseguradora, Generali seria qui encapçala el rànking de rendibilitat. Per aquell treballador de 30 anys, que podria arribar a estalviar 42.000 euros fins a la seva jubilació, la companyia italiana li garantitza un capital acumulat de 54.108 euros (el que suposa una rendibilitat garantida de l’1,44%).

Global Actuarial ha fet l’exercici de calcular les rendibilitats mitjanes compromeses pels tres perfils d’estalviador, per a buscar la companyia què, de mitjana, ofereix millors condicions. En aquest cas, és la francesa Axa la que destaca a l’hora d’oferir un nivell atractiu de capitals garantits. Pel perfil mig (amb 21 anys d’aportacions), el capital garantit seria de 36.447 euros.

Altres companyies que apareixen en bones posicions en l’estudi són Catalana Occidente (que ofereix les condicions més atractives per els estalviadors que estan més a prop de la jubilació), Mapfre (que ocupa la segona posició pels perfils de 35 i 45 anys pel que fa al capital garantitzat), i Santalucía (que ocupa el segon lloc en el rànking elaborat amb les rendibilitats mitjanes pels tres perfils).

Per a realitzar una comparativa ajustada, Global Acturial ha demanat pressupostos de productes que inclouen les cobertures de mort, invalidesa absoluta , dependència, jubilació i atur.

Els PPA no són l’única alternativa del sector assegurador per a acumular un estalvi que complementi la pensió pública. Les assegurances de capitals diferits, les rendes vitalícies, els plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS) o els ‘unit links’ són les altres tipologies d’assegurances de vida estalvi. En conjunt, gestionaven un estalvi de 158.336 milions d’euros, al 30 de juny, segons les dades de Unespa, la patronal asseguradora.

Publicació “Cinco días”

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *