Empresa

header-ermpresa-ok

Automòbils

GENERALI Assegurances li ofereix la possibilitat d’assegurar la seva flota de vehicles, ja sigui d’automòbils com de motocicletes. A més, cal destacar els serveis que li ofereixen les nostres pòlisses i l’innovador aplicatiu informàtic que agilitza la gestió per valorar quines són les seves necessitats a nivell assegurador.

Construcció

Com a constructor i promotor, ha de disposar d’una protecció de la seva inversió per no córrer riscos, i poder minimitzar les conseqüències que se’n puguin derivar, tals com no poder acabar o finalitzar l’obra en temps i forma.

Decessos

GENERALI Assegurances ofereix a les empreses la possibilitat d’assegurar els seus treballadors de forma col·lectiva.

Enfermetat i Subsidi

Aquesta assegurança de GENERALI Assegurances cobreix les pèrdues d’ingressos o l’increment de despeses degudes a una incapacitat temporal o a l’ingrés hospitalari causats per una enfermetat o accident.

Multirriscs

En una única assegurança, podrà cobrir una gran varietat de riscos, ja siguin danys materials o robatori, com avaries de maquinària. En aquesta modalitat, podrà trobar aquella que s’ajusti més al seu àmbit (sector agrari, sector serveis, pime indústria, etc.) i veure els avantatges que li oferim.

Patrimonials

En aquesta àrea, GENERALI Assegurances concentra les assegurances de riscos industrials, i per això, podrà trobar una àmplia oferta per a la majoria de les activitats econòmiques. Destaca l’actualització periòdica del producte per oferir sempre allò que realment necessita i una ampliació constant de l’oferta de l’assegurança per respondre de forma especialitzada al segment industrial. Podrà trobar des de l’assegurança per a la suspensió d’espectacles fins a riscos nuclears.

Responsabilitat Civil

GENERALI Assegurances li ofereix assegurances per a cobrir aquelles responsabilitats que li poden ser imputades en l’exercici de la seva activitat professional, per a complir les obligacions contractuals o per a aquells que estan exposats a possibles danys medi ambientals.

Salut

GENERALI Assegurances és innovadora en l’ús de noves tecnologies, tant en els serveis oferts com en les noves cobertures mèdiques. Destaca la rapidesa de resposta davant de qualsevol necessitat de servei i l’ampli quadre mèdic disponible. A més, també GENERALI Assegurances disposa d’assegurances que permeten protegir el seu nivell d’ingressos davant una incapacitat temporal o un període d’hospitalització.

Transport

GENERALI Assegurances agrupa totes aquelles assegurances que estan relacionades amb el transport, des de comerç aeri fins a activitats marítimes. En aquest camp, GENERALI Assegurances està líder en el sector gràcies al seu servei i a les cobertures per a cada necessitat.

Vida i pensions

GENERALI Assegurances té una posició destacada en el mercat i per això, gràcies a l’experiència en aquest àmbit, pot aconseguir una rendibilitat extraordinària per a les empreses clients. També disposa d’assegurances que cobreixen les necessitats de les empreses per cobrir els compromisos adquirits amb els treballadors.